Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Pravidla pro dospělé

 

 • své dítě předávejte vždy ve třídě paní učitelce
 • do mateřské školy patří jen děti zdravé
 • omlouvejte své děti včas z obědů - nejdéle do 7:00 hod. ráno, při náhlém    onemocnění je možné oběd vyzvednout ( jen první den), také je nezapomínejte opět přihlásit ( tel.na ved.šk. jídelny p. Polmovou - 731408951)
 • budova školy se v 8:00 hod. zamyká (pokud potřebujete přivést dítě do MŠ později, můžete tak učinit po předchozí domluvě s třídní učitelkou nebo telefonicky na čísle 604947374)
 • sledujte informace a nástěnky pro Vás
 • potřebujete-li si s paní učitelkou promluvit, je to možné při předávání dětí, delší rozhovor si předem domluvte na dobu, kdy není sama u dětí
 • chce-li dítě ukázat kamarádům narozeninový dárek, drahou věc..., předejte jej raději paní učitelce,která si dárek společně s dětmi prohlédne a uloží na bezpečné místo
 • pro lepší adaptaci na MŠ si mladší děti mohou brát s sebou oblíbeného plyšáka..
 • chce-li dítě oslavit s kamarády svátek nebo narozeniny - více informací na hlavní straně
 • využívejte možnosti zapojovat se přímo do činnosti školky, nebojte se nabídnout pomoc,vlastní aktivitu, nápad....
 • máte-li jakoukoliv pochybnost o nějaké skutečnosti, činnosti školky apod., informujte se raději přímo u personálu školky,rády Vám pomůžeme, vysvětlíme
 • udržujte pořádek ve školce i v okolí, veďte k tomu i své děti
 •  volte pro děti vhodnou obuv  do MŠ - bačkory, sandály ( každý den navštěvujeme tělocvičnu) i na vycházky ( nevhodné jsou pantofle)

 

 

 

                    DESATERO PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVNÁČKŮ

         - denně kontroluji aktovku a deníček svého prvňáčka za jeho přítomnosti

       -denně kontroluji pouzdro s tužkami a pastelkami,podle potřeby vše ořežu,

        tužek by mělo mít dítě v zásobě několik

       -učím dítě samostatnosti, ale v přípravě školních potřeb a pomůcek dítěti

        pomáhám, společně je rovnáme do aktovky na správná místa

       -školní pomůcky koupím raději až po dohodě s vyučujícím

       -příprava na vyučování by měla probíhat v klidném, příjemném prostředí,

       aby se dítě mohlo soustředit na práci,kde nemá dítě k dispozici svůj pokoj,

       mělo by mít alespoň svůj koutek se stolem a židlí ve správné velikosti

      -připrava na vyučování by měla být pravidelná, aby si dítě upevnilo

       pracovní návyky a měla by být rozdělena na kratší časové úseky,

       nejlépe dvakrát patnáct minut

       -denně si v klidu s dítětem povídám o tom, co prožilo ve škole,snažím se 

       odpovědět na jeho otázky

       - o společnych kulturních zážitcích /rozhlas, televize, divadlo,../si s dítětem

       vyprávím, snažím se mu vysvětlit,čemu nerozumělo, tí rozvíjím nenásilnou

       formou jeho rozumové chápání

      - své dítě chválím a povzbuzuji za drobné  úspěchy, povzbuzení a pochvala

        motivuje dítě více než hrozba trestu, nezlobím se,když se mu neco ve škole

       nepovedlo, společně se snažíme o nápravu

      - veškeré pomůcky a věci do školy opatřím jmenovkou nebo alespoň

         monogramem.